Tillbyggnad av huset - komplett guide

Som du säkert vet finns det en hel del aspekter att ta hänsyn till vid tillbyggnad av huset och frågorna kan bli många. Även om du anlitar oss som arbetar i Sundsvall med omnejd kan det kännas skönt för dig att känna till processen från start till mål. Det första du måste kolla upp är om du måste söka bygglov eller om det räcker med en så kallad bygganmälan. Vilket du behöver göra beror på ytans area samt höjden på ditt tillbygge. Det kan också variera mellan olika kommuner. Vänd dig därför till Sundsvalls kommun och hör vad som gäller i ditt fall.

Kostnad av tillbyggnad och ROT-avdrag

Vad kostnaden för en tillbyggnad kan väntas bli är svårt att svara på med exakthet och kan variera stort mellan olika projekt. Det rör sig dels om storleken och vad du önskar bygga till, dels hur mycket hjälp du behöver vid ditt nybygge. Förutom att anlita snickare kan du behöva kontakta andra yrkesgrupper som arkitekt, grävmaskinist, elektriker, plattsättare och plåtslagare. Därtill kommer kostnad för material som du själv köper in. Väljer du totalentreprenad då sköter företaget du anlitar all kontakt med andra leverantörer. Kontakta oss via formuläret här på hemsidan om du vill ha en offert för en tillbyggnad i Sundsvall.

Du har möjlighet att få tillbaka en del av kostnaden av tillbygget genom det så kallade ROT-avdraget

  • Det innebär att du får lov att göra avdrag i deklarationen för arbetskostnaden när du bygger om eller till
  • Du får dock inte göra avdrag på materialkostnader samt eventuella resor din ombyggnad medför
  • Den 1 januari år 2020 införde Sveriges riksdag krav på att betalningen till exempelvis din snickare måste vara genomförd elektroniskt för att vara berättigad till ROT-avdrag
  • Ett par exempel är betalning via Swish eller VISA-kort
  • Det är inte du själv som ansöker om att få göra ROT-avdraget utan det gör i så fall den som utfört ditt uppdrag

Projektet, tidsåtgång och slutkontroll i Sundsvall

När allt pappersarbete är klart som bygglov, arkitektritningar och du fått klartecken samt skrivit ett avtal med den hantverkare som ska stå för tillbyggnaden kan det praktiska äntligen komma igång. Att göra en mindre tillbyggnad som en entré tar går relativt snabbt medan en större utbyggnad tar flera månader att färdigställa. Tänk på att gärna vara lite generös i din tidsplanering då oförutsägbara händelser kan dyka upp som försenar arbetet. Företagen gör dock allt för att hålla överenskommen tidsram. Snickarna håller vanligtvis en bra dialog mellan firman och dig som kund medan arbetet framskrider och gör avstämningar under byggets gång.

När arbetet med din tillbyggnad i Sundsvall är klart görs en slutkontroll och den besiktigas

  • Du får alla relevanta dokument gällande tillbyggnaden.
  • Snickaren överlämnar handlingar som beskriver hur du bäst tar om hand din tillbyggnad, hur utrymmet är uppbyggt samt vilken typ av underhåll som krävs
  • Har även elinstallationer gjorts måste även elektrikern lämna en egen försäkran som överensstämmer med vår

Eftersom vi vet att du förmodligen vill komma igång med din tilltänkta ombyggnad så snart som möjligt kan du kontakta oss via formuläret här på hemsidan. Vi återkommer till dig så fort som möjligt för att diskutera din tillbyggnad.

Boka kostnadsfritt möte inför ditt snickeriprojekt!

Här kan du boka ett möte med våra duktiga snickare i Sundsvall så att vi kan lyssna på dina önskemål, idéer och bistå med fri konsultation kring ditt byggprojekt, utan att du förbinder dig till något.